Tháo chạy trong động đất Indonesia

"Tôibịsốc.Tôisợrằngsẽcóthêmtrậnđộngđấtnữa.Nhiềungườichạykhỏinhà,mộtsốngấtxỉu,sốkhácnônọetạichỗ",Much ...